Imię: Witalis Nazwisko: Aronson

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Witalis
  • Aronson
  • za-ca kierownika N. Goldfeila w Wydziale Pracy; bywalec „Casanowy”, pełen czaru i wdzięku, znał wybornie niemiecki, w czasie akcji uratował wielu swoich urzędników z Umschlagplatzu. 1-11-42 przeszedł na stronę aryjską

  • bogaci
  • Ernest, Stefan; Pam. 195; Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943