Imię: Maria Nazwisko: Abrams

  • NIE
  • Kobieta
  • Maria
  • Abrams
  • Tak
  • Żyd
  • Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Po wojnie Harrogate, Anglia.

  • działania Polaków, pomoc