Imię: Izak Nazwisko: Auster

Vice - przewodniczący Komitetu Domowego przy Lesznie 24 (od lipca 1940). W grudniu 40r. przejął referat Koła Młodzie...