Zamenhofa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Zamenhofa
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • selekcja
  • Ulica ta wiodła na Umschlagplatz. Podczas tzw. kotła na Miłej (6-12 września 1942) gromadzili się tam mieszkańcy getta. Każdy wolny kąt był natychmiast zajmowany i zamieszkany. Wielu gnieżdżąc się przebywało na ulicy.

  • Wspomnienia łódzkiego adwokata. Przedstawiają koleje losu bohatera zarówno przed jak i w czasie wojny. Podzielone na jedenaście rozdziałów ukazujących kolejne etapy życia autora, jego zmagania z rzeczywistością.

  • 139