Ul. Szpitalna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Ul. Szpitalna
 • Komisariat policji
 • na powierzchni
 • wysiedlenie
 • administracyjne, donos, działania Niemców, działania Polaków, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, policja polska, znajomi
 • Abram Apelkir zostaje siłą przywieziony przez Komorowskiego, który denuncjuje go na komisariacie.

 • Str. 106 – 107