Tłomackie Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Tłomackie
  • w getcie
  • społeczne
  • nauka, pomoc, ŻSS
  • Centrala Żydowskiej Socjalnej Samopomocy przez długi czas mieściła się w budynku byłego Instytutu Żydowskiego, obok wielkiej synagogi w-skiej. Instytut ten powstał jeszcze w 1925r. Jego założycielami byli znani naukowcy działacze: prof. Meir Bałaban, senator dr Markus Brojda, senator Rafael Szereszewski i inni. W getcie budynek ten był zawsze pełen ludzi. Tam całymi dniami pracował E. Ringelblum, Bloch i wielu innych. W wielkiej sali Instytutu odbyły się setki zebrań, liczne imprezy literacko-artystyczne.

  • str.89