Świętojerska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Świętojerska
  • wysiedlenie
  • administracyjne, działania Niemców, gospodarcze
  • szopy, ulica
  • Znajdował się tam szop szczotkarzy. Nie był otoczony murem, jednak tworzył zamknięty obóz, odizolowany od głównego getta i innych szopów. Znajdował się dokładnie między ulicą Wałową, częścią Świętojerskiej, przylegającą do ogrodu Krasińskich, Bonifraterską i Franciszkańską. Nie można było wychodzić poza jego teren, nawet wyglądanie przez okno groziło zastrzeleniem przez patrolujących ulice Łotyszów I Ukraińców. Praca w szopie była prosta. Nadzór nad nią miało żydowskie kierownictwo, płacące jakieś symboliczne wynagrodzenie. Życie w szopie toczyło się spokojnie i monotonnie.

  • Wspomnienia łódzkiego adwokata. Przedstawiają koleje losu bohatera zarówno przed jak i w czasie wojny. Podzielone na jedenaście rozdziałów ukazujących kolejne etapy życia autora, jego zmagania z rzeczywistością.

  • 143-144