Suzina 3 Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • WSM, Żoliborz
  • Suzina 3
  • VII kolonia WSM, mieszkanie Julii Imach
  • na powierzchni
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Danuta Dąbrowska przeprowadza się z mieszkania Wandy Landy do Julii Imach.

  • str. 2