Przybyszewskiego Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Bielany
 • Przybyszewskiego
 • 63/67 m. 17
 • w mieszkaniu
 • wysiedlenie
 • donos, mieszkaniowe, pomoc
 • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
 • Mieszkanie Ewy i Jana Cellerów. W 1943 r. przez kilka miesięcy mieszkało u nich małżeństwo żydowskie.

 • s. 31