Ogrodowa Brak informacji

  • NIE
  • Ogrodowa
  • gmach Sądu Okręgowego
  • Adres gmachu Sądu Okręgowego (Sądy Grodzkie), posiadającego dwa wejścia. Jedno po stronie aryjskiej z ulicy Ogrodowej, drugie zaś od strony getta z ulicy Leszno. Miejsce spotkań Żydów z Polakami oraz miejsce w którym możliwe było przejście na aryjską stronę.
    Opracowano na podstawie tekstu autorstwa Szymona Rogozińskiego pt. Moje szczęśliwe życie; s. 120, 131

  • Wspomnienia łódzkiego adwokata. Przedstawiają koleje losu bohatera zarówno przed jak i w czasie wojny. Podzielone na jedenaście rozdziałów ukazujących kolejne etapy życia autora, jego zmagania z rzeczywistością.

  • 120, 131