Nowolipki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nowolipki
  • 35
  • szkoła powszechna, kuchnia dla dzieci
  • w getcie
  • administracyjne, społeczne
  • adres, bogaci, CENTOS, dzieci, kuchnie ludowe, nauka, szkoły
  • szkoła dla bogatych dzieci, miała ogródek, w tym samym domu kuchnia Centosu

  • Osser, Balbina relacja 301-4808