Nowolipki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nowolipki
  • 25
  • przed gettem, przed wojną
  • administracyjne
  • adres, szkoły
  • przed wojną mieściło się tu gimnazjum im. Kaleckiej; w 39 r. budynek ocalał

  • Ringman, Zofia relacja 301-6095