Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Na ulicy
  • na powierzchni
  • działania Polaków, nauka, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, pomoc indywidualna , praca, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Marek Rudnicki spotyka na ulicy przyjaciela ojca, dzięki czemu zaczyna studia architektoniczne.

  • Cz. 7 filmu