Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • obóz jeniecki

  • 97