Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • na powierzchni
  • działania Polaków, nauka, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc rzeczowa
  • Danuta Dąbrowska chodzi na tajne komplety.

  • Str. 2