Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 37
  • mieszkanie prywatne
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • mieszkaniowe
  • do czasu I akcji mieszkała rodzina Papiermanów - Jakub z żoną Apolonią i 2 dzieci.

  • Papierman, Halina, relacja 301-5559