Kilińskiego Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Stare Miasto
 • Kilińskiego
 • 3
 • Sierociniec sióstr Sercanek
 • na powierzchni
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, klasztor/kościół, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
 • Danuta Dąbrowska musi opuścić bursę RGO, matka umieszcza ją u sióstr Sercanek.

 • Str. 2 – 3