Czyste Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Czyste
  • przed gettem
  • nauka
  • szkoła pielęgniarek

  • 27