Chłodna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Chłodna
  • zakład fotograficzny Buchcara
  • przed gettem
  • życie prywatne / życie codzienne
  • mieszkaniowe, usługi
  • tu wprowadza się JBD wraz z matką

  • 115