Białostocka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Białostocka
  • [fabryka]
  • wysiedlenie
  • praca
  • praca, z papierami aryjskimi
  • Skład drewna między Białostocką a Ząbkowską, w którym pracował Marek Skorecki.