Po wyjściu z piwnicy na Promyka i wydostaniu s...

  • NIE
  • Po wyjściu z piwnicy na Promyka i wydostaniu się z obozu w Pruszkowie, Marysia Bronisława Warman (Feinmesser) zamieszkała w Brwinowie w pokoju wynajętym przez Annę Margolis i Anielę Steinsbergową. Zamieszkał tam też, po wyjściu ze szpitala, Zygmunt Warman. W Brwinowie wszyscy doczekali wyzwolenia.

  • po powstaniu warszawskim w 1944 r.
  • do wyzwolenia
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe
  • konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, znajomi