Imię: Bruno Nazwisko: Balcerowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bruno
  • Balcerowicz
  • "Balcerzak"
  • Nie
  • Volksdeutsch, właściciel dużej (75 pracowników) fabryki pończoch poza gettem. Zatrudniał Żydów, właścicieli fabryk pończoch. Oni oddawali mu swoje maszyny. Bardzo szybko przestał płacić zatrudnianym przez siebie Żydom, a zaczął od nich przyjmować pieniądze za możliwość pracy w fabryce. Po kotle na Miłej zatrzymał swoich żydowskich pracowników przez kilka dni w fabryce. Wrócili do getta dopiero po skończonej akcji. Wydobył swoich pracowników ponownie, gdy już byli odwiezieni na Umschlagplatz w styczniu 1943. Gestapo ograniczyło liczbę osób, które mógł wyprowadzać do pracy w fabryce - od 75 do 25, wreszcie 5. Balcerowicz radził im, żeby próbowali urządzić się po aryjskiej stronie.

  • rzemieślnicy
  • Balcerowicz zmusił Blumę, żeby powierzyła dzieci innej pracownicy, odnalazł je po akcji. Nie zdarzyło się, żeby złamał dane jej słowo. Miała miejsce na przepustce do końca.

  • 31