Kłanianie się: = 2.09.41 "[u Auerswalda]...

  • TAK
  • Kłanianie się: = 2.09.41 "[u Auerswalda] Po wyjściu zawróciła nas z ulicy "wacha", że się nie ukłoniliśmy."

  • 1941-09-02
  • 1941-09-02
  • w getcie
  • działania Niemców
  • Judenrat, Niemcy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 212
  • kłanianie się

  • Powiązani ludzie:

    • Czerniaków Adam

      Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

    Powiązane miejsca:

    • Wierzbowa 1

      - w okresie okupacji siedziba szefa dystryktu warszawskiego L. Fischera; - przed wojną siedziba Ministerstwa Spraw Z...