Bronisław Frydman zwrócił się do Zygmunta Fryd...

 • TAK
 • Bronisław Frydman zwrócił się do Zygmunta Frydrycha o skontaktowanie go z ŻOB, ale ten zawiódł. Frydmanowi pozostały kontakty z ŻZW z oddziałem Zemsta. Ale kontakty urwały się. Później skontaktował się z grupą, która wydawała pismo Żagiew. W ulotkach organizacja wzywała, żeby ludzie nie szli na Umschlag, grozili powstaniem. Później okazało się, że to była prowokacja. Ostatecznie grupa PPR była w ŻOBie [skontaktowała ich Sara Żogiel] i poza nim, bo szereg akcji wykonywali bez porozumienia z ŻOBem, np. eksy - m. in. eks u Prywesa. W czasie powstania produkowali cyjankali i rozdawali ludziom.

 • wysiedlenie
 • społeczne
 • działacze, konspiracja, opór zbrojny, prasa, świadomość Zagłady
 • Frydman - Mirski, Bronisław, relacja 30-5006

 • Powiązani ludzie:

  • Żagiel Sara

   stworzyła grupę PPR na terenie oddziału metalowego szopu szczotkarzy na świętojerskiej 38

  • Korensztajn Aron

   PPR owiec, w komórce partii na terenie szopu szczotkarzy, bibliotekarz, blondyn, ponad 30 lat

  • Lewita Jerzy

   pochodził z Łodzi, członek PPR na terenie szopu szczotkarzy

  • Frydman - Mirski Bronisław

   Autor relacji 301-5006; pracował w szopie Anny Melity Feliks, potem u szczotkarzy; miał kontakty z ŻZW, walczył w po...

  • Folman Adam

   pracował u szczotkarzy, miał kontakty z ŻZW; inżynier z Łodzi

  • Misiewicz Karol

   jeden z kierowników szopu szczotkarzy, przychylnie ustosunkowywał się do PPR w szopie, utrzymywał dla nich kontakty...

  • Mirski Nieznane

   inżynier, adoptował autora po śmierci jego ojca, pracował w szopie szczotkarzy, w jego mieszkaniu odbywały się zebra...

  • Lipszyc Mietek

   Inżynier, agitował wśród robotników Toebbensa na wyjazd do Trawnik; policjant żydowski

  • Prywes Nieznane

   Grupa PPR w szopie szczotkarzy dokonała u niego eksa

  • Gepner Abraham

   przewodniczący Zakładu Zaopatrywania, na początku akcji lipcowej aresztowany jako zakładnik. Więziony na Pawiaku. Na...

  • Szporn Nieznane

   na pocz. powstania dostał cyjankali od ludzi z PPR - szop szczotkarzy

  • Front Nieznane

   na pocz. powstania dostał cyjankali od ludzi z PPR na terenie szopu szczotkarzy

  • Auerbach Stefan

   członek ŻOB, przez pewien czas był w bunkrze Abrahama Gepnera na Franciszkańskiej

  Powiązane miejsca: