Gęsia Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Gęsia
 • 12
 • mieszkanie prywatne, bunkier
 • powstanie w getcie, wysiedlenie
 • działania Niemców, społeczne
 • kolaboracja, kryjówka, mieszkaniowe
 • tuż przed akcją styczniową mieszkała tu autorka relacji 301-5553, w czasie powstania w bunkrze było ok. 200 osób, dom spalony 25-04-43, bunkier wydany przez zdrajcę

 • NN, NN, relacja 301-5553