Gęsia Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Gęsia
 • 4
 • Ziomkostwo Praskie w getcie warszawskim
 • w getcie
 • społeczne
 • działalność, pomoc
 • 40/41 rok

 • NN, NN, relacja 301-5553