Imię: Nieznane Nazwisko: Stroop

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stroop
  • generał

  • Niemcy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [288,289]