Imię: Marta Nazwisko: Lenecka

 • NIE
 • Kobieta
 • Marta
 • Lenecka
 • Tak
 • Radość ul. nieznana
 • Żyd
 • Od 1943 r. ukrywała się, z kilkoma innymi Żydami, w Radości u Stefanii i Marii Dłutowskich. Przeżyła. Po wojnie wyjechała z Polski.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, poza Warszawą