Sienna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Sienna
  • 59
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie Alicji i Arnolda Haskelbergów, które w 1940 r. znalazło się w getcie.