Monitor Polski nr 105 z dnia 12-10-1946

  • Łódź
  • 1946
  • urzędowe
  • tak
  • po wojnie
  • polski
  • W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, dział Czasopism, sygn. P.35283 II
    Oficjalny dziennik urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej wydawany przez premiera Rzeczpospolitej od 1918 r. (z przerwą od 1940 do 1945). W Monitorze Polskim publikowano akty prawne i orzeczenia sądowe. Publikacje w nim zawarte nie są źródłem praw. Po wojnie w Monitorze ogłaszano m. in. sprawy spadkowe i uznanie za zmarłego.
    Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Łódź, Piotrkowska 133.

    Biblioteka Narodowa w Warszawie
    ul. Aleje Niepodległości 213
    02-086 Warszawa
    Tel.: (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29 99 (centrala)
    (0-22)825 91 53; fax: fax (0-22) 825 52 51
    biblnar@bn.org.pl
    www.bn.org.pl