Wywiad USC 45905 - Alina Brodzka- Wald

  • Alina
  • Brodzka-Wald
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • polski
  • Dzieciństwo, pierwsze dni wojny, getto, wyjście z getta