Wywiad USC 22280 - Irena Łukasiewicz-Piszczek

 • Irena
 • Łukasiewicz-Piszczek
 • wywiad USC Shoah Foundation
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Dom zasymilowany. Po utworzeniu getta przenieśli się na Zamenhofa. W 1941 r. dostała się na kurs medycyny utworzony przez prof. Hirszfelda. Pracowała w ośrodku zdrowia. Ojciec i brat zostali wywiezieni do obozu w Lublinie. W 1942 r. dostała dokumenty aryjskie od byłej dyrektorki gimnazjum im. Królowej Jadwigi, Marty Frankowskiej. Wyszła z getta i zaczęła pracę w sklepie *Społem* na Muranowskiej róg Sierakowskiej. Kiedy z getta wyszła jej matka, kupiły częściowo zrujnowane mieszkanie na Muranowskiej 14. Do tego mieszkania Frankowska przyprowadzała tam różnych Żydów, którzy wyszli z getta. Pojechała z opłaconym policjantem do obozu w Trawnikach, żeby nawiązać kontakt z rodzina i znajomymi. Udało jej się wrócić do Warszawy. Zaczęła pracę w bibliotece prywatnej u barona Warszcza przy Muranowskiej 12. Miała jeszcze dokumenty z, nieistniejącej już, fabryki Kurta Relicha i na tej podstawie wchodziła do getta i nosiła żywność rodzinie. Do powstania warszawskiego pracowała w bibliotece Warszcza. Po wybuchu powstania, poszła z kilkoma osobami na teren byłego getta. Udało im się wyprowadzić około 8 Węgrów, Żydów trzymanych tam w obozie. Pod koniec powstania została wysiedlona ze wszystkimi lokatorami. Trafiły z matką do Ożarowa do majątku pani Korniłowiczowej. Po wyzwoleniu wyjechały do Łodzi. Po wojnie została powołana do wojska, wyszła za mąż, ukończyła medycynę.

  USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education
  Leavey Library
  650 West 35th Street, Suite 114
  Los Angeles, CA 90089-2571
  https://vhaonline.us