Relacja 301-5806 w Archiwum ŻIH

 • Hipolit
 • Ropelewski
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Ślusarz. Żonaty, jeden syn. Od końca 1941 r. pracował jako frezer w fabryce *Avia*, produkującej części do samolotów. Od połowy 1942 r. do fabryki zaczęli być przyprowadzani do pracy Żydzi z getta. W tej grupie był Stanisław Sokoł, członek ŻOB-u, który poprosił Ropelewskiego o pomoc w zakupie broni. Po trzech miesiącach, dzięki pomocy Jastrzębskiego, członka PPR-u, Hipolit dostarczył Sokołowi browninga. W początkach 1943 r. poszedł, też na prośbę Sokoła do getta zobaczyć dziesięciomiesięczną dziewczynkę, o ratunek której prosił go Sokoł. Dziewczynkę, zawiniętą w jesionkę, przerzucono mu przez mur na Bonifraterskiej w lutym !943 r.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl