Relacja 301-5618; w Archiwum ŻIH

 • Jan
 • Wyżaj
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Jan Wyżaj, rocznik 1921, syn Mateusza i Heleny z Kowalskich, urodzony w Łucku. Pracuje z ojcem na kolei; w 1942 ojciec Jana zostaje zadenuncjowany i rozstrzelany, Jan trafia do obozu pracy. Zimą 1942/1943 przekupiona brygada kolejowa wywozi Wyżaja do Lublina; dociera do Warszawy. Polecony przez znajomą ojca z Łucka, znajduje pracę w warsztacie inżyniera Gabriela Dokalskiego, który poświadcza jego aryjskie pochodzenie i pomaga mu wyrobić kenkartę.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl