Relacja 301-5127; w Archiwum ŻIH

 • Aleksandra
 • Kalinowska
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Na prośbę Stanisława Rosa, przyjęła do mieszkania ukrywającego się Żyda, Wolfa Boka (Zygmunt Cybulski). Mieszkał u niej kilka miesięcy w 1944 r.. Płacił jej 25 zł miesięcznie.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl