"An Unusual Lady"

  • Yechiel
  • Shabason
  • New York
  • 1985
  • relacja
  • tak
  • po wojnie
  • angielski, hebrajski, żydowski
  • Relacja Yechiela Shabasona znajduje się w księdze "The Memorial Book of Kozienice" (dostęp elektroniczny: https://www.jewishgen.org/yizkor/kozienice/koz540.html#Page559).