APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/229. Akta sprawy F. S. Spiegla, B. Srebo, J. Woldingera

 • dokumenty sądowe
 • nie
 • tam i wtedy
 • niemiecki
 • Protokół rozprawy w sprawie karnej p-ko:
  1. Froimowi Herszowi Spiegel, ul. Bonifraterska 3,
  2. Beniaminowi Srebro, zam. j. w.,
  3. Josek Woldinger, ul. Świętojerska 38/13, skazanym za łapownictwo. Wszyscy po 6 miesięcy więzienia. Stara sygnatura: 5275

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.pl