Za każdego Żyda do pracy firmy niemieckie płac...

 • TAK
 • Za każdego Żyda do pracy firmy niemieckie płaciły SS 3 zł dziennie. Narzekali, że im się to nie opłaca. Toebbens obliczył, że każdy robotnik kosztuje 3+2+5 zł dziennie: 3- - SS, 2 - aprowizacja, 5 - koszta handlowe. 10.000 Żydów kosztowało w miesiącu 3 miliony zł. Produkcja obliczona wg stawek - nie pokrywała tych wydatków. Żydzi musieli robić zbiórki pieniężne i pokrywać tę lukę

 • w getcie
 • gospodarcze
 • ceny, gospodarka, szopy
 • Szwarcbad, Aron, Relacja, W Archiwum Yad Vashem

 • Powiązani ludzie:

  • Szwarcbad Aron

   przedsiębiorca handllowy, od wczesnej młodości w Warszawie.Mieszkał przy Grzybowskiej 47 a - był właścicielem tej ka...