Wyrzucanie z mieszkań: = 13.09.40 - Ze Złotej...

 • TAK
 • Wyrzucanie z mieszkań: = 13.09.40 - Ze Złotej etc. wyrzucają Żydów z mieszkań. Na Sienkiewicza nędznego krawca Lasockiego wyrugowano z mieszkania. Dał maszynę do przechowania stolarzowi Bednarskiemu. B[ednarski] twierdzi, że maszynę mu w nocy (?) ukradli. Lasocki płakał rzewnymi łzami. = 18.09.40 - Zewsząd meldunki o zabieraniu mieszkań i urządzenia. Dziś wyrzucono w ciągu kilkunastu minut lekarza B. Wyjaśniono, że w Sperrgebiet nie wolno Żydów wyrzucać. Mam meldować o każdym fakcie.

 • 1940-09-13
 • 1940-09-18
 • przed gettem
 • administracyjne, działania Niemców
 • biedni, mieszkaniowe, Niemcy, przestępczość, ulica
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 150; 152
 • Powiązani ludzie:

  • Lasocki Nieznane

   krawiec, wyrzucony z mieszkania na Sienkiewicza, oddał na przechowanie stolarzowi Bednarskiemu swoją maszynę, tamten...

  • Bednarski Nieznane

   stolarz, wziął od krawca Lasockiego, wyrzuconego z mieszkania, maszynę na przechowanie i nie chciał oddać (twierdzi,...

  Powiązane miejsca: