Wszystkie opisane dzieci oprócz Kulasa, Romka...

 • NIE
 • Wszystkie opisane dzieci oprócz Kulasa, Romka i Francuza przeżyły wojnę. Część została w Polsce, część rozproszyła się po świecie, wielu mieszka w Izraelu

 • 1963 data wydania książki w Izraelu
 • po wojnie
 • życie prywatne/życie codzienne
 • dzieci
 • 100
 • Powiązani ludzie:

  • Chochman Teresa Toba

   W getcie mieszkała z rodzicami na Wołyńskiej,w czasie akcji lipcowej błąka się po aryjskiej stronie, trafia do p. Ka...

  • Chochman Paweł "Cwaniak"

   Papierosiarz z Pl. Trzech Krzyży, brat Zenka "Miki" [Zalmana Chochmana]. Po akcji 42 bracia zostali sami,...

  • Chochman Zenek "Miki"

   Papierosiarz z Pl.Trzech Krzyży. Brat Pawła "Cwaniaka". Po akcji 42 bracia zostali sami, przeszli na aryjs...

  • Nieznane Jurek

   szmuglował do getta żywność a potem na zlecenie żydowskiego podziemia broń. Brał udział w powstaniu. Pod koniec maja...

  • Nieznane Marysia

   uciekła z getta z młodszą siostrą, śpiewały na ulicach i w restauracjach. W sierpniu 44 przyjęto je do harcerskiej s...

  • Nieznane Stefcia

   uciekła z starszą siostrą z getta, śpiewały na ulicach i w restauracjach. W sierpniu 44 przyjęto je do harcerskiej s...

  • Nieznane Jasia

   znajomy papierosiarz sprowadził ją na Pl.Trzech Krzyży. Początkowo handlowała papierosami, potem przerzuciła się na...

  • Nieznane Nieznane "Burek - Pistolet"

   Przez wiele miesięcy pracował jako pastuch na wsi, w październiku 43 jest w Warszawie, rozpoznaje go Kinol- papieros...

  • Nieznane Kuba

   nocuje w przytułku na Jagiellońskiej zwanym Gigant, chodził po podwórkach z grupą grajków, inwalidów wojennych. Z cz...

  • Celnikier Aleksander

   mieszkał w getcie na Nowolipiu, stracił całą rodzinę. Walczył w powstaniu, 27 IV 43 wyszedł z kilkunastoosobową grup...

  • Zysman - Ziemian Józef

   W czasie wojny stracił całą rodzinę. Po ucieczce z getta nawiązał kontakt z Żydowskim Komitetem Narodowym. W paździe...