Wizyta u Fischera - zwiększyć rację, uprzątnąć...

 • TAK
 • Wizyta u Fischera - zwiększyć rację, uprzątnąć trupy z ulic: = 21.05.41 - [gubernator Fischer] Na Wstępie powiedział, że nie jest jego celem wygłodzenie Żydów. Racje może będą zwiększone, praca względnie obstalunki dla robotników nadejdą. Zwrócił uwagę, że złe wrażenie robią trupy na ulicach. Rzeczywiście trupy leżą (twarz przykryta gazetą i cegłą). Należy - rzekł - trupy szybko uprzątać. Powiedział, że może ekstra kontyngenty będą dla policji i urzędników. Gubernator jest to względnie młody człowiek, po cywilnemu, w butach z ostrogami. Zachowanie było grzeczne.

 • 1941-05-21
 • 1941-05-21
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców, gospodarcze, społeczne
 • Judenrat, Niemcy, policja żydowska, robotnicy, urzędnicy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 184
 • Powiązani ludzie:

  • Fischer Ludwig

   SA-Gruppenfuhrer, 6 listopada 1939 objął stanowisko gubernatora dystryktu Warszawskiego.Czerniaków o Fischerze: Gube...

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  Powiązane miejsca:

  • Wierzbowa 1

   - w okresie okupacji siedziba szefa dystryktu warszawskiego L. Fischera; - przed wojną siedziba Ministerstwa Spraw Z...