W mieszkaniu Mieczysławy Ćwiklińskiej mieszkał...

  • NIE
  • W mieszkaniu Mieczysławy Ćwiklińskiej mieszkała, po wyjściu z getta, Janina Wolman. Panie były znajomymi sprzed wojny, poznały się w Paryżu. Ze względu na ogromną popularność swojej gospodyni i zainteresowanie sąsiadów, Janina musiała się wyprowadzić.

  • 1942-00-00
  • w czasie pierwszej akcji wysiedleńczej z getta warszawskiego
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • pomoc lokalowa, znajomi