Ustawieni w szeregi, eskortowani przez policja...

 • TAK
 • Ustawieni w szeregi, eskortowani przez policjantów wracamy do domu, mieszkanie jest splądrowane. Zginęły jednak tylko rzeczy Gliksbergów, Szereszewskim zginął tylko plecak z ubraniami córki. Kto zabrał rzeczy? Pewnie beznumerkowi, czyli dzicy. Przychodzą znajomi, którzy przeżyli. Przychodzą i odchodzą, niektórzy po dwa razy. Odnosimy wrażenie, że nie mamy już własnego mieszkania. Należy do wszystkich

 • 1943-01-20
 • wysiedlenie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • urzędnicy, życie codzienne
 • 223-230
 • Powiązani ludzie:

  • Felhendler Nieznane

   były oficer Wojska Polskiego, w getcie oficer policji żydowskiej. Uratował Szereszewskich z Umschlagu w czasie pierw...

  • Szereszewska Helena

   ojciec jej zarządzał gospodarstwem rolnym. Po ukończeniu gimazjum w Piotrkowie wyjechała na studia do Genewy. Wyszła...

  • Szereszewski Stanisław

   inżynier,przed wojną był dyrektorem fabryki drożdżowo-gorzelniczej"Henryków". Mieszkał z żoną i córkami na...

  • Nieznane Blumcia

   podczas likwidacji getta legionowskiego uciekła. Ukrywała ją Polka, pomagała jej w gospodarstwie. Potem trafiła do g...

  • Tempel Stanisław

   jesienią 42 pracuje w szopie Transavia na ul Stawki. Przeżył akcję styczniową, ale ojciec wywieziony

  • Tempel Izaak

   stracił żonę na początku wysiedleń. Jesienią 42 mieszka na Muranowskiej 6 w bloku placówkarzy Werterfassung, pracuje...

  • Frendler Nieznane

   mieszkał na Waliców 6. Żona wywieziona w czasie I akcji. On sam schował się w bramie i uratował. Syn wystarał się o...

  • Frendler Nieznane

   syn starego Frendlera, także lekarz. Pracuje w szopie jako robotnik. W czasie akcji styczniowej chował się z żoną pr...

  • Szereszewski Bolesław

   mieszkał w Łodzi, uciekł przed gettem do Warszawy. Cała jego rodzina zginęła.. Jesienią 42 mieszkał w domu policyjny...

  • Szpilfogel Marek

   doktor chemii. Jesienią 42 zamieszkał z żoną na Muranowskiej 4. Pracowali oboje w pralni parowej na Nowolipiu . W cz...

  • Szpilfogel Erna

   jesienią 42 mieszkała z mężem na Muranowskiej 4, pracowali w pralni parowej na Nowolipiu. W czasie akcji styczniowej...

  • Sterling Władysław

   jesienią 42 mieszkał z żoną na Muranowskiej 44. W czasie akcji styczniowej ukryli się w przewodach kominowych. Niedł...

  • Held Piotruś

   pracował w szopie na Niskiej, mieszkał w domu policyjnym, odwiedzał synów Gliksbergów na Muranowskiej , Stefania Gli...

  • Spira Nieznane

   jesienią 42 mieszkał z żoną i dziećmi na Muranowskiej 40. W czasie akcji styczniowej ukryli się w piwnicy. Podczas p...

  • Rozental Nieznane

   radca Gminy. Kierował Referatem Batalionów Pracy. Żona i służąca aryjka zostały zabrane na Umschlag, kiedy szły ulic...

  Powiązane miejsca: