Tadeusz Koral i inni działacze Wydziału Sabota...

 • NIE
 • Tadeusz Koral i inni działacze Wydziału Sabotażu i Dywersji PPS organizują szmugiel broni do getta. Kupują ją po stronie aryjskiej, sami produkują środki wybuchowe, np. szedyt. Wysyłają Leonowi Kitajewiczowi chemikalia i instrukcję obsługi. Tadeusz Koral przeprowadza krótki instruktaż na temat środków wybuchowych w mieszkaniu Helki Ajzenberg na Sosnowej.

 • 1941 – 1942
 • w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc jednorazowa, znajomi
 • Str. 5
 • Powiązani ludzie:

  • Koral Tadeusz

   Przed wojną działacz PPS, w czasie wojny - Polskich Socjalistów, gdzie był kierownikiem sabotażu i dywersji na kraj...

  • Ajzenberg Helka

   Działaczka lewicowa, należy do ZNMS. Przed wojną jest studentką Uniwersytetu Warszawskiego, studiuje także na ASP. W...

  • Kitajewicz Leon

   Organizator oddziałów dywersyjnych w getcie z ramienia Polskich Socjalistów, a później Socjalistycznej Organizacji B...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   Działacze Wydziału Sabotażu i Dywersji PPS wysyłają do getta broń.