Przed wyzwoleniem Warszawy wróciła z przymusow...

 • NIE
 • Przed wyzwoleniem Warszawy wróciła z przymusowych robót Dorota Belkies i już zamieszkały razem we trzy.

 • mieszkaniowe, pomoc
 • dzieci, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , z papierami aryjskimi
 • Powiązani ludzie:

  • Czubek Aleksandra

   Aleksandra Czubek zaczęła ukrywać Żydówkę, Dorotę Belkies gdy tylko Niemcy weszli do Warszawy. Ukrywała ją przez czt...

  • Belkies Dorota

   Żydówka, która od początku okupacji ukrywała się w domu swojej znajomej Aleksandry Czubek. Urodziła w jej domu córec...

  • Belkies Liliana

   Córeczka Doroty Belkies, urodzona w domu Aleksandry Czubek w 1940 roku. Ukrywana przez Aleksandrę Czubek wraz z matk...

  Powiązane miejsca:

  • Bonifraterska

   W pierwszych dniach powstania warszawskiego dom Aleksandry Czubek został spalony i musiała się ukrywać z małą Lilian...