Pani Bermanowa rozdzielała pieniądze miedzy uk...

  • NIE
  • Pani Bermanowa rozdzielała pieniądze miedzy ukrywających się Żydów. Sylwia Rzeczycka dostawała od niej duże sumy pieniędzy i roznosiła podopiecznym. Odbierała pokwitowania na nazwiska prawdziwe (żydowskie), które oddawała p. Bermanowej. Było to bardzo ryzykowne. Ponadto Rzeczycka załatwiała na jej prośbę dokumenty.

  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty
  • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 312-315
  • Powiązani ludzie:

    • Temkin-Bermanowa Basia

      Wychowana została w "zwykłej żydowskiej rodzinie" (w Warszawie od dwóch pokoleń). Przez wiele lat studiowa...

    • Rzeczycka Sylwia

      Roznosiła pieniądze przesłane przez Rząd Polski do Delegatury Rządu w Warszawie dla Żydów. Załatwiała także dokument...

    Powiązane miejsca: