Opis i krytyka sposobu funkcjonowania Ż.T.O.S....

 • TAK
 • Opis i krytyka sposobu funkcjonowania Ż.T.O.S. Niechęć społeczności gettowej w stosunku do Ż.T.O.S. wynikała z tego, że Opieka Społeczna, mimo że wciąż pobierała opłaty, nie była w stanie zaspokoić potrzeb ludności. Władze tej instytucji składały się na ogół z czołowych przedstawicieli przedwojennych organizacji politycznych i dbały o petentów bliskich im ideowo. W zarządzie wzgl. prezydium Ż.T.O.S. zasiadali: Kirszenbaum, Zagan, Guzik, Bloch, Ringelblum, Giterman, Starobiński. Na stanowisko dyrektora powołano Blocha i Ringelbluma.

 • 1940-00-00
 • 1942-00-00
 • przed gettem
 • społeczne
 • atmosfera, działacze, opieka
 • Żydzi pod swastyką czyli getto w Warszawie w XX-tym wieku
  w Archiwum ŻIH; Sygn. 302/90

  Henryk Bryskier (Władysław Janowski)
  3 VII 1899 Warszawa-18 X 1945 Warszawa
  s. Juliana i Sury

  Początki okupacji niemieckiej w Warszawie. Wprowadzenie przepisów antyżydowskich, wywłaszczenie przedsiębiorstw żydowskich. Działalność żydowskich organizacji społecznych. Powstanie i organizacja Judenratu. Warunki życia w getcie.
  [brak znacznej części pamiętnika, dotyczącej życia w getcie i działalności społecznej autora].
  Akcja likwidacyjna latem 1942 r., selekcje, organizacja szopów (autor znalazł się w szopie Brauera), budowa schronów. Relacja uciekiniera z Treblinki. Powstanie w getcie. Autor został wywieziony do Lublina i przebywał w obozie koncentracyjnym przy ul. Lipowej. Warunki życia w obozie.

  Autor pamiętnika był inżynierem, działaczem społecznym w getcie warszawskim. Pamiętnik został spisany w Warszawie, w ukryciu, w latach 1943-1944. Wskutek zmiany kryjówki autor nie mógł kontynuować pracy i opisać swej ucieczki z obozu koncentracyjnego. W maju 1944 r. ukrył rękopis na Pradze. Po wyzwoleniu dyr. departamentu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Jego córka przekazała pamiętnik w 1947 r. do Żydowskiej Komisji Historycznej.
  Do pamiętnika dołączono fragmentaryczny odpis przygotowany do druku przez Adama Rutkowskiego (39 s.), spis treści całości pamiętnika (9 s., zawierające opis ponad 600 s. rękopisu) oraz list córki autora, Jadwigi Bryskier-Shalit z 18 IV 1964 r. (5 s.), zawierający informacje o autorze i o okolicznościach powstania pamiętnika

  Publikacja: H. Bryskier, Żydzi pod swastyką czyli getto w Warszawie, „Biuletyn ŻIH”, nr 62 (1967), s. 77-99, nr 67 (1968), s. 109-132 (fragmenty); Pamiętniki z getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 101-104, 125-129, 145-147 (fragmenty).

  <br><br>
  <br><b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  <br>ul. Tłomackie 3/5
  <br>00-090 Warszawa
  <br>tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <br>email: secretary@jewishinstitute.org.pl
  <br>http://www.jewishinstitute.org.pl/


 • 8,207/9,208
 • Powiązani ludzie:

  • Kirszenbaum Menachem Mendel

   członek dyrekcji Jointu w Warszawie

  • Zagan Szachne

   Członek Komitetu Dożywiania Dzieci przy Centosie (był to właściwie tajny komitet szkolnictwa).

  • Guzik Daniel

   Dyrektor Jointu. Przetrwał w bunkrze umieszczonym w ruinach. Po wojnie współorganizował nielegalną emigrację do Pale...

  • Bloch Aleksander

   b. dyrektor Keren Kaiemet, syjonista, szef działu odzieży; przemawia na PZ; starania o uwolnienie Morgensterna

  • Ringelblum Emanuel

   Historyk, działacz, tworca archiwum. Bermanowie opiekują się nim, gdy ukrywa się w bunkrze

  • Giterman Icchak

   dyrektor "Jointu", przewodniczący Komisji Finansowej ŻOB; w końcu 1939 w czasie próby przedostania się z W...

  • Starobiński Nieznane

   czł. zarządu ŻTOS