Niemcy usunęli mieszkańców, zarekwirowali ich...

  • TAK
  • Niemcy usunęli mieszkańców, zarekwirowali ich mieszkania wraz z dobytkiem- w domach tych zainstalował się sztab wysiedleńczy. Sztab ten przybył z Lublina, gdzie przeprowadzał podobną akcję

  • 1942-07-22
  • 1942-07-22
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • Niemcy, wysiedlenie
  • 14