Na Leszno 74 mieściła się grupa bojowa pod dow...

  • TAK
  • Na Leszno 74 mieściła się grupa bojowa pod dowództwem PPR. Do grupy należeli między innymi: Herszek szewc, Mietek Goldsztajn robotnik, Rywa.

  • 1943-00-00
  • jesień 1942 r.
  • powstanie w getcie, wysiedlenie
  • działacze, konspiracja