Ludzie z Werterfassug jako akt zemsty podpalil...

  • TAK
  • Ludzie z Werterfassug jako akt zemsty podpalili magazyny Konrada

  • 1943-04-19
  • 1943-04-19
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • Werterfassung
  • 46